Wachtwoordbeveiliging Directory met .htaccess

Ooit een map achter een eenvoudig gebruikers- / wachtwoordsysteem willen vergrendelen? Als uw webserver wordt uitgevoerd met Apache, kunt u met een wachtwoord een map vrij gemakkelijk beveiligen met uw .htaccess-bestand.

 .htaccess AuthType Basic AuthName "Password Protected" AuthUserFile /var/www/.htpasswd vereisen een geldige gebruiker 

Het belangrijke deel om op te merken hierboven is AuthUserFile /var/www/.htpasswd . Dat biedt het pad naar het wachtwoordbestand waarin uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn opgeslagen. Een voorbeeld .htpasswd-bestand zou er als volgt uitzien:

 .htpasswd billybob : bXBdv1vuq2yOk 

Voor het bovenstaande specifieke voorbeeld is de gebruikersnaam billybob en het wachtwoord temp. U hoeft de bestandsnaam van .htpasswd niet te gebruiken; het is slechts een algemene naam, aangezien het hulpprogramma om het bestand in apache te maken htpasswd wordt genoemd. Houd er ook rekening mee dat als u uw wachtwoordbestand een beetje extra veilig wilt houden, het een goed idee is om het op een mapniveau boven de hoofdmap van de website die u host, op te slaan.

Als je dit bestand wilt genereren, heb ik een .htpasswd-generator gemaakt. Genereer de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw keuze en sla deze op in het door u opgegeven wachtwoordbestand. Vanaf dat moment moet uw directory nu met een wachtwoord worden beveiligd. Als u meerdere gebruikersnamen en wachtwoorden moet opslaan, maakt u gewoon nieuwe regels in uw

Zie Ook